Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

O nama /

Hrvatska udruga dadilja osnovana je 10.10.2010. Strukovna smo udruga koja okuplja dadilje koje skrbe o djeci u domu roditelja i one koje skrbe o manjoj grupi djece u svom domu. Sjedište HUD-a je u Zagrebu, a članice su dadilje iz svih krajeva Republike Hrvatske. Udruga je organizirana kroz dvije
sekcije (za privatno i obiteljsko čuvanje djece) s podružnicama u većim mjestima.

Cilj i svrha nam je:

- promicanje i razvoj kvalitete rada dadilja

- profesionalizacija zanimanja i potpora dadiljama

- doprinjeti stvaranju uvjeta za provedbu i razvoj izvaninstitucijske skrbi o djeci predškolske i rane školske dobi za dadilje koje skrbe o djeci u svom domu

- biti izvor informacija dadiljama, roditeljima, agencijama, udrugama, ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i skrbi o djeci

- zalagati se za kvalitetnu komunikaciju između dadilja, roditelja i djece, te zagovarati njihova prava

- surađivati s mjerodavnim ministarstvima, županijama, lokalnim samoupravama i medijima
oko problematike koja se tiče dadilja.

Vizija HUD-a je postati i održati se kao odgovorna i krovna organizacija za sve segmente rada dadilja koje skrbe o djeci u svom domu i onih koje o djeci skrbe u domu roditelja djece.

Misija nam je da za vrijeme skrbi o povjerenoj nam djeci nastojimo kreirati atmosferu koja je sigurna, zdrava, brižna, edukativna i primjerena razvoju djece dok u isto vrijeme pomažemo našim poslodavcima/korisnicima usluga u njihovoj ulozi roditelja.

Skrb o djeci u domu roditelja nazivamo "privatno čuvanje djece", a u domu dadilje "obiteljsko čuvanje djece".

Organiziramo savjetovanja, grupe potpore, predavanja, radionice i stručno usavršavanje za dadilje, te informativna predavanja za lokalne samouprave i sve zainteresirane.

Dajemo mišljenje i smjernice vezane za rad dadilja, njihovo školovanje, zapošljavanje i zakonsku regulativu.

Aktivno sudjelujemo u izradi smjernica za uspostavljanje i poboljšanje izvaninstitucijske skrbi o djeci, osobito "obiteljskog čuvanja djece". Kao članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o dadiljama pridonjeli smo svojim iskustvom i znanjem što realnijim odrednicama budućeg zakona. Informiramo širu javnost o djelatnostima skrbi o djeci u domu dadilje i u domu roditelja.

HUD je članica Koordinacije udruga za djecu i zagovaramo prava djeteta.

Članice HUD-a imaju pristup mjerodavnim informacijama, potpori i druženju s drugim dadiljama i stručnom usavršavanju. Svaki mjesec izalzi Bilten udruge s najnovijim vijestima koje se tiču svih segmenta rada dadilja.

Upravni odbor HUD-a ima pet članica, a predsjednica je Vesnica Rašić.

Adresa:
Hrvatska udruga dadilja
Opatijski trg 10, 10000 Zagreb

OIB:
08934592768

Registarski broj:
21008244

IBAN:
HR9323400091110463285

Hrvatska udruga dadilja

Vesnica (Vesna) Rašić, rođena je 1961. godine u Zagrebu gdje je završila Pedagošku akademiju. Gotovo osam godina radila je kao odgajateljica u vrtićima Grada Zagreba. Ima sina i kćer. U Australiji je s obitelji provela deset godina. U Brisbane-u je 1997. završila studij učiteljstva koji je između ostalog bio namjenjen vođenju i upravljanju dječjim centrima i izradi propisa u odgoju i obrazovanju. Bila je članica regionalnog Upravnog odbora u Queensland-u koji je bio zadužen za uvođenje i vođenje obiteljskog čuvanja djece na tom području. Kao roditelj koristila je usluge privatnih dadilja, obiteljskog čuvanja djece i dječjih vrtića. 2000. je u Brisbaneu osnovala i rukovodila školom za djecu hrvatskih iseljenika. Otvorila je i svoj obrt za obiteljsko čuvanje djece te se aktivno uključila u rad Vijeća za taj vid skrbi o djeci.

Vrativši se u Hrvatsku, 2003. uključila se u inicijativu Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te napisala Program i Pravilnik za izvaninstitucijsku skrb o djeci mlađe predškolske dobi. Tri godine je bila podpredsjednica Udruge za roditelje "Korak po korak". Vodila je agenciju za dadilje za posredovanje pri zapošljavanju, te sama radila kao privatna dadilja. Predavala je engleski jezik u državnim i privatnim školama, te se bavila prevođenjem.

2010. osnovala je Hrvatsku udrugu dadilja koja okuplja dadilje s područja cijele Hrvatske. Dolaskom nove Vlade na vlast 2012. lobira i zalaže se za pokretanje zakonske regulative za dadilje koje o djeci skrbe u svom domu. Predavala je predmet "Organizacija rada dadilja" na Pučko otvorenom učilištu. Upozorava na nepravilnosti u dosadašnjem školovanju dadilja, reagira u "slučaju Delnice" i pokreće inicijativu za školovanje dadilja kroz program koji bi bio jedinstven za područje cijele Hrvatske. Kao predstavnica HUD-a članica je radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o dadiljama gdje predlaže niz mjera i članaka važnih za rad dadilja u obiteljskom čuvanju djece i praktičnu primjenu zakona.