Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

UPOZORENJE DADILJAMA

UPOZORENJE DADILJAMA:

Neki obrazovni centri za edukaciju odraslih organiziraju tečajeve za dadilje. Upišete li ih sada oni vam se neće priznati. Prema zakonu o dadiljama Ministarstvo obrazovanja treba napraviti jedinstveni program za osposobljavanje dadilja. Dadiljama koje su završile tečaj prije stupanja Zakona na snagu on se priznaje. Međutim, od stupanja Zakona na snagu (5.4.2013.) priznaje se samo osposobljavanje po novom programu za što pravilnik i program još nisu napravljeni.

Informirajte se o svemu prije nego donesete konačnu odluku. Članstvo u HUD-u je sigurno jedan od načina želite li biti profesionalna dadilja.

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja