Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

POZIV DADILJAMA

  POZIVAMO sve osobe koje se bave skrbi o djeci u svom domu

i namjeravaju se nastaviti baviti ovom djelatnošću da se jave Hrvatskoj udruzi dadilja na adresu: hrvatska.udruga.dadilja@gmail.com ili na info@hrvatskaudrugadadilja.hr kako bi bile pravovremeno i pravovaljano obaviještene o provođenju Zakona o dadiljama koji stupa na snagu 5.4.2013.  i ostalim propisima, te što odrebe Zakona zaista znače u praksi.

Uskoro - radionica "Da li je čuvanje djece u mom domu/prostoru posao za mene" gdje ćemo proći praktične aspekte ove djelatnosti.

Ako ste zinteresirani za ovu radionicu molimo vas da svoje ime, kontakt i grad ostavite na e-mail adresama HUD-a: hrvatska.udruga.dadilja@gmail.com ili info@hrvatskaudrugadadilja.hr

 

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja